Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Marie Louise

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106441
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106441

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Onderkelderd burgerhuis, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met omhaagd voortuintje. Een licht afwijkende bouwaanvraag "voor een woning met stalgebouw tegen de steenweg naar Rumst" van 1908 naar ontwerp van A. Crosiers.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Marie Louise

Kruisstraat 21 (Duffel)
Onderkelderd burgerhuis, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met omhaagd voortuintje. Een licht afwijkende bouwaanvraag "voor een woning met stalgebouw tegen de steenweg naar Rumst" van 1908 naar ontwerp van A. Crosiers.