Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106474
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106474

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenvoudig rijhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Rooienberg 17 (Duffel)
Eenvoudig rijhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw.