Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Wouwendonk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106476
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106476

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalig Kasteel Wouwendonk, modo Kasteel Gevers.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Wouwendonk

Rooienberg 21B (Duffel)
Voormalig Kasteel Wouwendonk, modo Kasteel Gevers.