Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106493
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106493

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw met in U-vorm geplaatste losstaande bestanddelen, gelegen op deels omhaagd terrein.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Aartselaarstraat 2 (Edegem)
Hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw met in U-vorm geplaatste losstaande bestanddelen, gelegen op deels omhaagd terrein.