Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Les Chevrefeuilles

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106498
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106498

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenvoudig L-vormige villa van circa 1900 gelegen binnen sterk beboomde tuin.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Les Chevrefeuilles

Boniverlei 39 (Edegem)
Eenvoudig L-vormige villa van circa 1900 gelegen binnen sterk beboomde tuin.