Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa naar ontwerp van Paul Smekens

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106513
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106513

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa van 1925 of 1926 naar ontwerp van P. Smekens opgetrokken in opdracht van E. Veys-Bernaerts.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa naar ontwerp van Paul Smekens

Drie Eikenstraat 36 (Edegem)
Villa van 1925 of 1926 naar ontwerp van P. Smekens opgetrokken in opdracht van E. Veys-Bernaerts.