Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106525
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106525

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in cottagestijl van circa 1910 gelegen in omhaagde tuin.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in cottagestijl

Hovestraat 129 (Edegem)
Villa in cottagestijl van circa 1910 gelegen in omhaagde tuin.