Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Joseph

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106530
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106530

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenvoudig alleenstaand burgerhuis, van circa 1914 gebouwd in opdracht van L. Van Assche.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Joseph

Hovestraat 160 (Edegem)
Eenvoudig alleenstaand burgerhuis, van circa 1914 gebouwd in opdracht van L. Van Assche.