Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Fort 5

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106540
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106540

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oorlogsmonument van steenhouwer Clément Jonckheer, ingehuldigd op 27 juni 1926; het monument herdenkt de zestien gefusilleerden die hier werden terecht gesteld.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Fort 5

Jacob de Roorestraat zonder nummer (Edegem)
Oorlogsmonument van steenhouwer Clément Jonckheer, ingehuldigd op 27 juni 1926; het monument herdenkt de zestien gefusilleerden die hier werden terecht gesteld.