Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106565
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106565

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in eenvoudige cottagestijl, naar ontwerp van Frits De Mont van 15 december 1910.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in cottagestijl

Leopold III-lei 9 (Edegem)
Villa in eenvoudige cottagestijl, naar ontwerp van Frits De Mont van 15 december 1910.