Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106572
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106572

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenvoudige alleenstaande woning in neotraditionele stijl met enkele bescheiden art-nouveau-elementen, gedateerd 1899.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Oude-Godstraat 28-30 (Edegem)
Eenvoudige alleenstaande woning in neotraditionele stijl met enkele bescheiden art-nouveau-elementen, gedateerd 1899.