Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106577
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106577

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in neo-Vlaamserenaissance-stijl van circa 1900.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Strijdersstraat 75 (Edegem)
Villa in neo-Vlaamserenaissance-stijl van circa 1900.