Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument A. Baggen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106581
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106581

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Het oorlogsmonument opgedragen aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog is gelegen op een driehoekig graspleintje en bekroond met dynamische witstenen soldaat van A. Baggen.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument A. Baggen

Vrijwilligersstraat zonder nummer (Edegem)
Het oorlogsmonument opgedragen aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog is gelegen op een driehoekig graspleintje en bekroond met dynamische witstenen soldaat van A. Baggen.