Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106584
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106584

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met losse U-vormige opstelling van gebouwen rond gekasseid erf met waterput.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Beliestraat 66 (Essen)
Hoeve met losse U-vormige opstelling van gebouwen rond gekasseid erf met waterput.