Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oude Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106590
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106590

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Van het omgrachte en ommuurde gebouwencomplex rest nog het noordelijk deel. Het is toegankelijk via een boogbrug aan de oostzijde. In de zuidoosthoek bevindt zich een polygonaal torentje onder een naaldspits van leien.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

technische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oude Pastorie

Essendonk 3 (Essen)
Van het omgrachte en ommuurde gebouwencomplex rest nog het noordelijk deel. Het is toegankelijk via een boogbrug aan de oostzijde. In de zuidoosthoek bevindt zich een polygonaal torentje onder een naaldspits van leien.