Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenhuisje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106594
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106594

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Te midden van weilanden, leegstaand boerenhuisje, vermoedelijk van dagloner, uit de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenhuisje

Heiblok 26 (Essen)
Te midden van weilanden, leegstaand boerenhuisje, vermoedelijk van dagloner, uit de 19de eeuw.