Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van Sint-Petrusparochie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106613
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106613

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Pastorie van Sint-Petrusparochie uit 1860-61, naar ontwerp van Eugeen Gife.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie van de Sint-Petrusparochie

Moerkantsebaan 311 (Essen)
Pastorie van Sint-Petrusparochie uit 1860-61, naar ontwerp van Eugeen Gife.