Parochiale Katholieke Kring

Beschermd monument van 09-03-2005 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Meulesteedsesteenweg
Locatie Meulesteedsesteenweg 515, Meulesteedsesteenweg 517 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/676.1
  • OO003193

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiale Katholieke Kring

Meulesteedsesteenweg 515-517, Gent (Oost-Vlaanderen)

Parochiale Katholieke kring, volgens archiefstukken gebouwd in opdracht van pastoor A. Leirens in 1868. Neoclassisistisch dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, onder mansardedak (roofing), voorzien van vijf oeils-de-boeuf.

Beschrijving

De Parochiale Katholieke Kring met een deel van de voormalige katholieke school en speelplaats te Gent is beschermd als monument.

Waarden

Katholieke kring met deel van de voormalige katholieke school en speelplaats, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
De huidige parochiale katholieke kring is een imposant neoclassicistisch gebouw, opgericht in 1868 door de toenmalige pastoor van Meulestede, August Leirens als "Gesticht voor de Jeugd”, met locatie voor de jongerencongregatie "Sodaliteit Sint -Aloysius", later de "Katholieke Werkmanskring". Het gebouw getuigt door zijn stilistische kenmerken, harmonische verhoudingen en nog authentieke plattegrond, vormgeving, materialen en detaillering van een grote gaafheid en originaliteit. De opmerkelijke toegangspoort met gietijzeren panelen met voorstelling van de H. Jozef en H. Maria is een uitzonderlijk en kunstzinnig voorbeeld van 19de-eeuws vakmanschap met een sterke symboolwaarde voor de herkenbaarheid van het gebouw.
De artistieke waarde van het gebouw wordt vooral bepaald door de rijkelijk gedecoreerde feestzaal op de bovenverdieping met stucwerkversiering in eclectische stijl. Vooral het plafond met cassetten en neoclassicistische en neorenaissance-ornamenten als palmetfriezen, lauwerkransen en consoles met dragende puttifiguurtje is uitzonderlijk en in grote mate nog authentiek bewaard. Opgericht met de financiële steun van belangrijke Gentse industriëlen die tevens fervente katholieke politici waren, getuigt het gebouw van het paternalisme en de katholieke sociale bewogenheid aan het einde van de 19de eeuwen kadert volledig in het opkomen van de christelijke arbeidersbeweging.
Het gebouw is bovendien exemplarisch voor de inmiddels zeldzaam geworden 19de-eeuwse zaaltjes die bij de meeste katholieke, liberale of socialistische kringen of genootschappen opgericht werden en het centrum waren van het sociaal-cultureel en maatschappelijk leven in de verschillende wijken.
De zogenaamde "villa Florentina" opgetrokken op de binnenkoer in 1894 als verblijf van de zusters van Sint-Vincentius van Deinze, is nog een materiële getuige van de aanwezigheid van de zusters die er de meisjes onderwezen. Het is een uitzonderlijke, grotendeels uit hout opgetrokken constructie in classicistische stijl en een zeldzaam voorbeeld van een klein kloostergebouw met nog volledig authentieke en goed bewaarde opmerkelijke klassieke voorgevel. Het gebouwtje getuigt vooral door de travee-indeling met zuilen en houten stijlen met kapitelen, de decoratief uitgewerkte penanten en de fries met ajourwerk en uitgesneden schoorstukken van een originele en kunstzinnige vormgeving.
Het voormalig schoolgebouw, opgericht door industrieel Ferdinand de Smet de Naeyer in 1879, is als oudste katholieke school op de wijk Meulestede een getuige van de schoolstrijd die eind 19de eeuw het land beroerde. De bovenverdieping van de voorbouw herbergt thans het toneel van de feestzaal, heringericht tot spektakel zaal voor de toneelbond "Hoger op" die gedurende meer dan 50 jaar het cultureel leven van de kring beheerste.
Als locatie voor de jongerencongregatie, het patronaat, een bolders-, biljart en kaartersclub, later ook de toneelbond, de harmonie, het zangkoor, een bibliotheek, het christelijk syndicaat en andere sociaal-maatschappelijke verenigingen, heeft het complex steeds zijn belangrijke sociaal-culturele en maatschappelijke waarde weten te bestendigen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.