Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molenromp, maalderij en molenaarswoning Louis Aerden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106644
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106644

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Molenaarswoning met bijhorende molenromp en bijgebouwen, rond gekasseid erf.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molenromp, maalderij en molenaarswoning Louis Aerden

Stationsstraat 32, zonder nummer (Essen)
Voormalige molenaarswoning Louis Aerden met ten noorden de romp van een stenen korenwindmolen, type bovenkruier (bergmolen) uit 1841 en ten westen bijgebouwen (maalderij en paardenstallen) rond een gekasseid erf.