Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106667
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106667

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenheidsbebouwing, opgetrokken volgens spiegelbeeldschema, op het kadaster geregistreerd in 1935.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee burgerhuizen

De-Billemontstraat 86-88 (Geel)
Eenheidsbebouwing, opgetrokken volgens spiegelbeeldschema, op het kadaster geregistreerd in 1935.