Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Lindenlaan

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-05-1981 tot heden
ID: 10667   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10667

Besluiten

Lindenlaan
definitieve beschermingsbesluiten: 25-05-1981  ID: 1627

Beschrijving

De Lindenlaan is beschermd als dorpsgezicht. De gevels op de grens van de afbakening (Aardeken 2-3; Marktplein 5-19, 6-22 en de volledige Lindenlaan) maken deel uit van de bescherming.

In het beschermingsdossier wordt de artistieke waarde van het dorpsgezicht als volgt gemotiveerd: als laan, aangeplant met vier rijen lindebomen en aangevuld met twaalf linden langs de oostzijde van het noordelijk deel. De motivering van de historische waarde klinkt als volgt: als restant van een oorspronkelijk driesdorp dat zich tot straatdorp ontwikkeld heeft.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO002054, Lindelaan (VANWALLEGHEM R., 1981).


Waarden

De Lindenlaan is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Lindenlaan

Lindenlaan, Marktplein (Evergem)
De Lindenlaan bestaat uit een pas vernieuwd marktgedeelte aansluitend bij de rotonde met twee lijnaanplantingen en een gedeelte met vier lijnaanplantingen.

Is de omvattende bescherming van

Brouwerij De Peer

Lindenlaan 25 (Evergem)
Brouwerij en limonadefabriek zogenaamd "Bios". Voormalige brouwerij "De Peer", opgericht in 1789 als brouwerij van hoge gisting en tot 1902 landbouwbedrijf. Later uitgebreid met mouterij en hopcultuur (laatst genoemde tot 1942). Sedert 1919 zogenaamd "Bios".


Brouwerij Den Engel

Lindenlaan 1 (Evergem)
Sedert 1952 enkel depot, reeds gekend van eind 17de eeuw. Groot brouwershuis in neoclassicistische stijl van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannendak (nok parallel aan de straat), vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw.


Burgerhuis

Lindenlaan 31 (Evergem)
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), met 18de-eeuwse kern.


Dorpswoning

Lindenlaan 15 (Evergem)
Alleenstaand huisje van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw.


Dorpswoning

Lindenlaan 29 (Evergem)
Dorpswoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen) tussen aandaken, uit de 19de eeuw.


Dorpswoning

Marktplein 13, 15 (Evergem)
19de-eeuws dorpshuis van één bouwlaag onder zadeldak (pannen), gesplitst in twee woningen van drie traveeën met spiegelbeeldschema.


Postmeesterswoning

Lindenlaan 27 (Evergem)
Bescheiden burgerhuis in eclectische stijl, gebouwd als huis van de postmeester met aanpalend postkantoor, in het kadaster geregistreerd in 1914, thans behorend bij de aanpalende brouwerij. Huis van drie traveeën met wisselend aantal bouwlagen, namelijk twee en één bouwlaag en rechts aanleunend travee van één bouwlaag onder afzonderlijke daken.


Villa

Lindenlaan 37 (Evergem)
Imponerende villa in tuin afgesloten met ijzeren afsluiting en hekken, één tussen bakstenen pijlers, gebouwd door notaris Hyacinth Vermeersch begin 20ste eeuw. Baksteenbouw met parement van wit-geglazuurde baksteen met banden van gele en bruine steen.