Beschermd monument

Hoeve gedateerd 1663

Beschermd monument van 15-04-1982 tot heden

ID
10671
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10671

Besluiten

Hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-1982  ID: 1786

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het woonhuis van de hoeve, gedateerd 1663. De hoeve is met zijn onmiddellijke omgeving ook als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van het woonhuis van de hoeve als volgt: als 17de-eeuwse woning in traditionele baksteenstijl met gebruik van witsteen onder meer bij de vensterkruiskozijnen.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000681, Hoeve Kleibeekstraat 136 en onmiddellijke omgeving (S.N. 1982).


Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve gedateerd 1663

Kleibeekstraat 136 (Sint-Niklaas)
Achterin gelegen hoeve van 1663. Boerenwoning met verankerde gecementeerde voorgevel van zes traveeën met één bouwlaag onder zadeldak met centraal getrapt dakvenster.