Hoeve gedateerd 1663

Beschermd monument van 15-04-1982 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sint-Niklaas
Straat Kleibeekstraat
Locatie Kleibeekstraat 136 (Sint-Niklaas)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/46021/121.1
  • OO002192

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve gedateerd 1663

Kleibeekstraat 136, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Achterin gelegen voormalige hoeve van 1663 (gedateerde deurimposten). Verankerde gecementeerde voorgevel van zes traveeën met één bouwlaag onder zadeldak (leien) met centraal getrapt dakvenster.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het woonhuis van de hoeve, gedateerd 1663. De hoeve is met zijn onmiddellijke omgeving ook als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van het woonhuis van de hoeve als volgt: als 17de-eeuwse woning in traditionele baksteenstijl met gebruik van witsteen onder meer bij de vensterkruiskozijnen.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000681, Hoeve Kleibeekstraat 136 en onmiddellijke omgeving (S.N. 1982).

Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.