Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe

Beschermd monument van 09-11-1994 tot heden

ID: 10676   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10676

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Barmhartigheid van Stoepe en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-11-1994  ID: 2762

Beschrijving

De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe is beschermd als monument.Waarden

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid van Stoepe is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Een typisch voorbeeld van een voor 1480 bestaande bedevaartkapel die werd wederopgebouwd en vergroot in het begin van de 17de eeuw, verwoest in 1644, gerestaureerd in 1649, vergroot in 1677, uitgebreid in 1771 met een nieuw koor en twee zijkoren en eind van 19de eeuw werd gerestaureerd en uitgebreid met een noordelijke sacristie.
Voorbeeld van een ruime bedevaartkapel in een sterk vereenvoudigde barokstijl uit het derde kwart van de 17de eeuw en het derde kwart van de 18de eeuwen als voorbeeld van een dito interieur en meubilair.
Voorbeeld van een nog bestaande grote volksdevotie ontstaan uit een legende die vermoedelijk ontstond in het begin van de 15de eeuw en als voorbeeld van een nog druk bezocht diocesaan bedevaartoord.

historische waarde

Een typisch voorbeeld van een voor 1480 bestaande bedevaartkapel die werd wederopgebouwd en vergroot in het begin van de 17de eeuw, verwoest in 1644, gerestaureerd in 1649, vergroot in 1677, uitgebreid in 1771 met een nieuw koor en twee zijkoren en eind van 19de eeuw werd gerestaureerd en uitgebreid met een noordelijke sacristie.
Voorbeeld van een ruime bedevaartkapel in een sterk vereenvoudigde barokstijl uit het derde kwart van de 17de eeuw en het derde kwart van de 18de eeuwen als voorbeeld van een dito interieur en meubilair.
Voorbeeld van een nog bestaande grote volksdevotie ontstaan uit een legende die vermoedelijk ontstond in het begin van de 15de eeuw en als voorbeeld van een nog druk bezocht diocesaan bedevaartoord.

volkskundige waarde

Een typisch voorbeeld van een voor 1480 bestaande bedevaartkapel die werd wederopgebouwd en vergroot in het begin van de 17de eeuw, verwoest in 1644, gerestaureerd in 1649, vergroot in 1677, uitgebreid in 1771 met een nieuw koor en twee zijkoren en eind van 19de eeuw werd gerestaureerd en uitgebreid met een noordelijke sacristie.
Voorbeeld van een ruime bedevaartkapel in een sterk vereenvoudigde barokstijl uit het derde kwart van de 17de eeuw en het derde kwart van de 18de eeuwen als voorbeeld van een dito interieur en meubilair.
Voorbeeld van een nog bestaande grote volksdevotie ontstaan uit een legende die vermoedelijk ontstond in het begin van de 15de eeuw en als voorbeeld van een nog druk bezocht diocesaan bedevaartoord.

wetenschappelijke waarde

Een typisch voorbeeld van een voor 1480 bestaande bedevaartkapel die werd wederopgebouwd en vergroot in het begin van de 17de eeuw, verwoest in 1644, gerestaureerd in 1649, vergroot in 1677, uitgebreid in 1771 met een nieuw koor en twee zijkoren en eind van 19de eeuw werd gerestaureerd en uitgebreid met een noordelijke sacristie.
Voorbeeld van een ruime bedevaartkapel in een sterk vereenvoudigde barokstijl uit het derde kwart van de 17de eeuw en het derde kwart van de 18de eeuwen als voorbeeld van een dito interieur en meubilair.
Voorbeeld van een nog bestaande grote volksdevotie ontstaan uit een legende die vermoedelijk ontstond in het begin van de 15de eeuw en als voorbeeld van een nog druk bezocht diocesaan bedevaartoord.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe

Kapelhof zonder nummer (Evergem)
Rondom de diocesane bedevaartkapel van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid van Stoepe bevindt zich een ommegang met vijftien bakstenen kapelletjes met de mysteries van Onze-Lieve-Vrouw in terracotta; geschonken na een miraculeuze genezing door J. Van Kerckvoorde in 1731.