Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden
ID: 10677   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10677

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw is beschermd als monument. De dorpskom waarin de parochiekerk is gesitueerd werd als dorpsgezicht beschermd op 3 juli 1981.Waarden

De Onze-Lieve-Vrouwkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Lieferingeplaats 1 (Ninove)
Landelijk kerkje, samengesteld uit diverse volumes, met omringend, ommuurd kerkhof, tuintje achter de sacristie ten oosten.