Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Landhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 106786   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106786

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Alleenstaand landhuis in omliggend park. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in neotraditionele stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Landhuis

Paviljoenstraat 14 (Geel)
Alleenstaand landhuis in omliggend park. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in neotraditionele stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.