Beschermd monument

Gemeentepomp

Beschermd monument van 03-02-1983 tot heden

ID: 10682   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10682

Besluiten

Geografisch pakket Sinaai
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1983  ID: 1883

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de arduinen waterpomp aan de Dries.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de arduinen pomp als volgt: als laat-18de-eeuwse pomp, opgebouwd in de vorm van een langgerekte 'piramide' en bekroond met sobere vaas.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000701, Dorpskom (VAN DEN BOSSCHE H., 1983).


Waarden

De arduinen pomp is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentepomp

Dries zonder nummer (Sint-Niklaas)
Laat-18de-eeuwse zware arduinen piramidale pomp op vierkante plattegrond, met bekronende sierbol.