Gemeentepomp

Beschermd monument van 03-02-1983 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sinaai
Straat Dries
Locatie Dries zonder nummer (Sint-Niklaas)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/46021/122.1
  • OO002204

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Gemeentepomp

Dries zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Zware arduinen piramidale pomp op vierkante plattegrond, met bekronende sierbol.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de arduinen waterpomp aan de Dries.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de arduinen pomp als volgt: als laat-18de-eeuwse pomp, opgebouwd in de vorm van een langgerekte 'piramide' en bekroond met sobere vaas.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000701, Dorpskom (VAN DEN BOSSCHE H., 1983).

Waarden

De arduinen pomp is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.