Beschermd monument

Herenhuis

Beschermd monument van 03-02-1983 tot heden

ID
10684
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10684

Besluiten

Geografisch pakket Sinaai
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1983  ID: 1883

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw, dat sinds het midden van de 19de eeuw deel uitmaakt van de brouwerij St.Huybrecht, later brouwerij Capoen.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de woning als volgt: als 18de-eeuwse dubbelwoning, met bepleisterde gevel en arduinen omlijstingen bij deur en bovenvenster, gelegen in de gevelas en met rocaille-ornament uitgewerkte smeedijzeren borstwering boven de deur.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000701, Dorpskom (VAN DEN BOSSCHE H., 1983).


Waarden

De dubbelwoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis en brouwerij St Huybrecht

Dries 34 (Sint-Niklaas)
Voormalige brouwerij met aan de straat gelegen woonhuis en achterin gelegen dienstgebouwen. Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met driehoekig fronton boven de drie middelste traveeën, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Hoofdgebouw van brouwerij en eest, volgens muurankers van 1904. Hoge cilindrische bakstenen schoorsteen.