Parochiekerk Sint-Gangulfus zonder westgevel

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Paulatem
Straat Paulatemstraat
Locatie Paulatemstraat 57 (Zwalm)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45065/101.1
  • OO002338

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Gangulfus

Paulatemstraat 57, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Georiënteerde kerk, mooi ingeplant op een licht verhevenheid in klein rond kerkhof met lage bakstenen muur met dito ezelsrug, nog enkele oude grafstenen ten zuiden en ten oosten met opvallende rij van grafstenen van pastoors en burgemeesters. Kerkhof toegankelijk via ijzeren hekken aan weerszij van de westelijke gevel van 1948 en via vernieuwd houten hekje ten zuidoosten.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Gangulfus zonder westgevel is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Gangulphuskerk ter uitzondering van de westgevel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.