Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaande dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106863
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106863

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vrijstaande dorpswoning met omhaagd voortuintje uit de eerste helft van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaande dorpswoning

Dorp 31 (Grobbendonk)
Vrijstaande dorpswoning met omhaagd voortuintje uit de eerste helft van de 20ste eeuw.