Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning De Kroon

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 106888   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106888

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eertijds druk bezochte afspanning met herberg, hoeve en brouwerij.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning De Kroon

Langenheuvel 21 (Grobbendonk)
Eertijds druk bezochte afspanning met herberg, hoeve en brouwerij.