Beschermd monument

Arduinen paaltjes met gietijzeren stangen

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden
ID: 1069   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1069

Besluiten

Sint-Jacobsplein met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1995  ID: 2818

Beschrijving

De arduinen paaltjes met gietijzeren stangen die het Sint-Jacobsplein te Leuven omzomen zijn beschermd als monument.Waarden

De arduinen paaltjes met gietijzeren stangen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: .

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: .

Aanduiding van

Is de bescherming van

Omheining met arduinen paaltjes en met gietijzeren stangen

Sint-Jacobsplein zonder nummer (Leuven)
Het plein was oorspronkelijk omzoomd met kastanjebomen en afgesloten met een houten afrastering. Volgens Van Even dateren de paaltjes van 1842.