Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Bouwelhoef

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106902
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106902

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Monumentaal ensemble gelegen te midden van een brede rechthoekige omgrachting, met toegangsbrug in de oostzijde. De oudst gekende vermelding dateert van 1508.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

technische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Bouwelhoef

Stationlei 42 (Grobbendonk)
Monumentaal ensemble gelegen te midden van een brede rechthoekige omgrachting, met toegangsbrug in de oostzijde. De oudst gekende vermelding dateert van 1508.