Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106905
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106905

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, ingetekend op het kadaster op een voorheen onbebouwd perceel in 1928.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Ter Duinen 3A (Grobbendonk)
Villa uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, ingetekend op het kadaster op een voorheen onbebouwd perceel in 1928.