Beschermd monument

Afspanning: woning

Beschermd monument van 04-10-1996 tot heden

ID: 10691   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10691

Besluiten

Hoekhuis met omgeving
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 04-10-1996  ID: 3110

Beschrijving

De voormalige woning van de afspanning, gelegen langs de Kortrijkstraat te Petegem-aan-de-Schelde, is beschermd als monument.Waarden

De voormalige woning horend bij het koetshuis is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een 18de-eeuwse eenlaagse woning onder pannen zadeldak met wit geschilderd baksteenparament en originele houten blokramen met kruisverdeling en eveneens houten dorpels en segmentbooglateien, het geheel een latere uitbreiding vormend van het nog bewaarde 17de-eeuwse gedeelte rechts, gekenmerkt door een witstenen bovenraam met buitenluiken en een met korfboog afgewerkte poort en deur ;
als uitzonderlijk gaaf bewaard en goed afleesbaar voorbeeld van ontwikkeling inzake typologie van de landelijke woonvorm.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Afspanning

Kortrijkstraat 55 (Wortegem-Petegem)
De voormalige afspanning dateert in kern uit de 17de eeuw en werd uitgebreid in de loop van de 18de en 19de eeuw en omstreeks 1920 met latere dienstgebouwen achterin uitgebreid. Naast de afspanning bevindt zich een onderkelderd herenhuis van eind jaren 1890, mogelijk op oudere kern.