Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve met aanhorigheden en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10692
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10692

Besluiten

Hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1997  ID: 3214

Beschrijving

De 18de-eeuwse hoeve met boerenwoning en onmiddellijke omgeving te Gijzenzele is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

wegens de historische en inherente functionele en visuele samenhang met de hoeve van de aanpalende percelen bouwland en van de als toegang tot het boerenerf gebruikte voetweg en van de landweg, die de directe omgeving van het boerenerf vormen en waarvan het beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van de hoeve op het deels omhaagd erf met boomgaard tot zijn recht laten komen.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Bunker D17

Langestraat zonder nummer (Oosterzele)
Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit van de tweede verdedigingslijn. De bunker bevat één bunkerruimte met een schietopening voor mitrailleur.


Hoeve met aanhorigheden

Langestraat 21 (Oosterzele)
Boerenwoning achter een boomgaard omheind door een haag van meidoorn, beuk en hulst. Boerenwoning van één bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak uit de 18de eeuw, met drie zandstenen kruiskozijnen en één bolkozijn, met zandstenen negblokken. Pomp met watervergaarbak tegen de deurtravee tegenover een oude waterput. Aansluitende koestallen met een getoogde staldeur in de achtergevel. Verder nog kalver- varkensstallen, Zijdelings aanleunende kalverstal met brasbakken, onder lessenaarsdak. Op het achtererf: begroeide heuvel met overwelfde aardappelkelder.