Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Afspanning: burgerhuis

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-10-1996 tot heden

ID
10693
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10693

Besluiten

Hoekhuis met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-10-1996  ID: 3110

Beschrijving

Het burgerhuisnaast de voormalige woning van de afspanning, gelegen langs de Kortrijkstraat te Petegem-aan-de-Schelde, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het hoekhuis is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

een tweelaagse woning uit de 19de eeuw, behorend tot het stedelijk herenhuistype, met gecementeerde gevel en hoge segmentboogramen, een derde fase in de bouwevolutie van het gehele complex aan de Kortrijkstraat vormend.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Afspanning

Kortrijkstraat 55 (Wortegem-Petegem)
De afspanning dateert in kern uit de 17de eeuw en werd uitgebreid in de loop van de 18de en 19de eeuw en omstreeks 1920 met latere dienstgebouwen achterin. Naast de afspanning bevindt zich een onderkelderd herenhuis van eind jaren 1890, mogelijk op oudere kern.