Beschermd monument

Pastorie

Beschermd monument van 12-05-1947 tot heden
ID: 10696   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10696

Besluiten

Pastorie Sint-Pietersparochie
definitieve beschermingsbesluiten: 12-05-1947  ID: 185

Beschrijving

De pastorie is beschermd als monument.


Waarden

De pastorie der Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie

Halsesteenweg 51 (Ninove)
Fraaie pastorie met voortuintje; twee bouwlagen van vijf traveeën onder schilddak, uit de tweede helft van de 18de eeuw, geflankeerd door twee aanbouwen van één bouwlaag.