Pastorie

Beschermd monument van 12-05-1947 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Meerbeke
Straat Halsesteenweg
Locatie Halsesteenweg 51 (Ninove)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41048/105.1
  • OO002014

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie

Halsesteenweg 51, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Fraaie pastorie met voortuintje; twee bouwlagen van vijf traveeën onder schilddak, uit de tweede helft van de 18de eeuw, geflankeerd door twee aanbouwen van één bouwlaag.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie is beschermd als monument.

Waarden

De pastorie der Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.