Beschermd monument

Dopjesboom

Beschermd monument van 23-02-2005 tot heden

ID: 107   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107

Besluiten

Dopjesboom
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-2005  ID: 4347

Beschrijving

Deze bescherming betreft de dopjesboom.Waarden

De Dopjesboom is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het gaat om een mooi, laag vertakt, schilderachtig exemplaar, dat een dominerende rol speelt in het omringende landschap.

wetenschappelijke waarde

Hij zou de zesde dikste Amerikaanse eik van België zijn.

historische waarde

De Amerikaanse eik (Quercus rubra) werd in Europa geïntroduceerd in 1724, eerst in Engeland. Dit exemplaar, dat tot de 'kampioenbomen' van België behoort, is vermoedelijk twee eeuwen oud en maakt waarschijnlijk deel uit van de oudste generatie van Amerikaanse eiken die in de regio werden aangeplant. Als dopjesboom, allusie op de eikelnapjes, maakt hij deel uit van de plaatselijke folklore.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dopjesboom

Processieweg (Aarschot)
Het gaat om een circa 26 meter hoge Amerikaanse eik (Quercus rubra) met een stamomtrek van 5,02 meter (op 1,50 meter boven het maaiveld) en een kroondiameter van 24 meter.