Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107021
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107021

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Sobere L-vormige dorpsvilla met omhaagde voortuin, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Karel Govaertsstraat 36 (Heist-op-den-Berg)
Sobere L-vormige dorpsvilla met omhaagde voortuin, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.