Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107022
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107022

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Kleine dorpswoning met verankerde bakstenen lijstgevel.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Karel Govaertsstraat 38 (Heist-op-den-Berg)
Kleine dorpswoning met verankerde bakstenen lijstgevel.