Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Waterburcht Ter Borght

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107027
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107027

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bakstenen hoektoren onder leien kegelspits met vergulde bekroning, opklimmend tot de 16de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Waterburcht Ter Borght

Karel Govaertsstraat zonder nummer (Heist-op-den-Berg)
Bakstenen hoektoren onder leien kegelspits met vergulde bekroning, opklimmend tot de 16de eeuw.