Beschermd monument

Frans klooster

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden
ID: 10708   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10708

Besluiten

Frans Klooster
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4144

Beschrijving

Het Frans klooster met het woonhuis, de voortuin, de achtertuin met boomgaard en de taxushaag en aanpalende westvleugel, gelegen langs de Kortrijkstraat en Scheldestraat te Petegem-aan-de-Schelde is beschermd als monument. De gebouwen centraal op het kloosterdomein en de nieuwbouw langs de Scheldestraat zijn niet mee opgenomen in de bescherming.Waarden

Het zogenaamd Frans klooster, bestaande uit het woonhuis, voortuin, achtertuin met boomgaard en taxushaag en de aanpalende westvleugel, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

De burgerwoning, die opklimt tot 1790, werd gebouwd door J.B. Van Tieghem, voormalig griffier van de nabijgelegen abdij van Beaulieu en van 1791 tot 1820 burgemeester van Petegem. Ook nadien wordt het huis door verschillend burgemeesters van Petegem bewoond. De aanpassingen en uitbreidingen tot klooster met pensionaat en weeshuis in het eerste kwart van de 20ste eeuw zijn een materiële getuige van de aanwezigheid van Franse kloosterzusters, op de vlucht voor de problemen in Frankrijk na de wet Combes.
De architectuurhistorische waarde van het woonhuis blijkt vooral uit het karakteristiek concept van dubbelhuis uit de late 18de eeuw met behouden binnenstructuur, gewelfde kelders, centrale gang en bordestrap met gesculpteerde trappaal en voornamelijk 19de-eeuwse aankleding, waarvan nog muurschilderingen van een rijkere aankleding resten. De gevelberaping en gevelbrede glazen luifel op gietijzeren zuilen met fraaie gekruldijzeren schoorstukken en die als steun dienen voor de ervoor geplante wijnranken evenals de tuinaanleg dateren uit de kloosterperiode begin 20ste eeuwen zijn exemplarisch voor de tijd.
De manshoge geschoren taxushaag aan de Scheldestraat en aan een deel van de zuidrand van het domein, mogelijk nog daterend van de oorspronkelijke aanlegperiode, is door haar ouderdom en imposant voorkomen een zeldzaam wordend voorbeeld van groenblijvende tuinafsluiting. Hierdoor wordt het gesloten karakter van de oorspronkelijke site met restanten van de 20ste-eeuwse kloostertuin en boomgaard geaccentueerd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Frans klooster

Kortrijkstraat 56, 58, 60 (Wortegem-Petegem)
Het burgerhuis, opklimmend tot 1790, werd in het eerste kwart van de 20ste eeuw aangepast en uitgebreid tot klooster met pensionaat en weeshuis. Het deels door een taxushaag omgeven domein omvat onder meer de 20ste-eeuwse kloostertuin en hoogstamboomgaard.