Pastorie Sint-Joris en Godelieveparochie met tuinmuur en toegangspoort

Beschermd monument van 12-04-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Evergem
Deelgemeente Sleidinge
Straat Sleidinge-Dorp
Locatie Sleidinge-Dorp 43 (Evergem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44019/111.1
  • 4.01/44019/137.1
  • OO000806

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Joris en Godelieveparochie

Sleidinge-Dorp 43, Evergem (Oost-Vlaanderen)

Gelegen in ruime ommuurde tuin met grote bakstenen toegangspoort in de vorm van een classicistische triomfboog: rondboogvormige doorgang geflankeerd door pilasters en bekroond met entablement en attiek.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de pastorie Sint-Joris en Godelieveparochie, de tuinmuur en de toegangspoort.

Waarden

De pastorie van Sleidinge, met tuinmuur en toegangspoort, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

als woonplaats in de periode van 1611-1622 van de bekende historicus en pastoor van Sleidinge, Antonius Sanderus.
Voorbeeld van een eind 18de-eeuwse pastorie met typerende gevelordonnantie en deels bewaard interieur, gebouwd ter vervanging van de oude pastorie, gelegen in een typische ommuurde pastorietuin die aan de straatkant afgesloten wordt door een bakstenen muur met een imposante inrijpoort in classicistische stijl.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.