Beschermd monument

Dekenij: poortgebouw

Beschermd monument van 23-02-1983 tot heden
ID: 10713   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10713

Besluiten

Dekenij: inrijpoort met vleugel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-1983  ID: 1892

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het poortgebouw met de aanpalende vleugel met stallen van de dekenij. De onmiddellijke omgeving van het poortgebouw en de dekenij, met inbegrip van de oprijlaan en het park is als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het poortgebouw van de dekenij met aanpalende stallingen als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van laat-18de-eeuwse baksteenbouw met barokke zandstenen poortomlijsting bestaande uit onder andere hangend rolwerk, chronogram op boog, nis met beeld, in- en uitzwenkende topgevel en driehoekig fronton en met restanten van stallingen met korfboogdeurtje, inrijpoort en dichtgemetselde arcaden.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000703, Poortgebouw van de dekenij en omgeving, advies KCML (1983).

Waarden

De inrijpoort met de bijhorende vleugel van de dekenij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dekenij met park

Philippus Neridreef 3 (Sint-Niklaas)
Dekenij, voormalig huis van het Oratorie, zijnde een congregatie van wereldlijke priesters. Ligging aan het einde van een gekasseide dreef in de hoek van de straat en bestaande uit een poortgebouw met aansluitende voormalige stallingen, ruime alleenstaande woning en uitgestrekt park met tuinhuisje.