Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kantoorgebouw van de keramiekfabriek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107188
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107188

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalig kantoorgebouw van de keramiekfabriek, gelegen aan de grens met Schelle aan de Vliet.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kantoorgebouw van de keramiekfabriek

Molendreef 20 (Hemiksem)
Voormalig kantoorgebouw van de keramiekfabriek, gelegen aan de grens met Schelle aan de Vliet.