Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Genoveva

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden

ID: 1072   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1072

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 21

Beschrijving

Deze bescherming betreft de volledige Sint-Genovevakerk.Waarden

De Sint-Genovevakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Genoveva

Sint-Genovevaplein zonder nummer (Tienen)
Hallenkerk met kern uit circa 1200 en later uitgebreid in verschillende fasen, belangrijke middeleeuwse kerk reeds voor 1290 bekend als bedevaartsoord, bouwwerk toegeschreven aan Meester Franco de Lintris.