Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107202
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107202

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bakstenen lijstgevel met baksteenfries en markerende pilasters met lijstkapiteel uit eind 19de - begin 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Begijnenstraat 23 (Herentals)
Bakstenen lijstgevel met baksteenfries en markerende pilasters met lijstkapiteel uit eind 19de - begin 20ste eeuw.