Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaand burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107222
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107222

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Alleenstaand bugerhuis in ommuurde tuin, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaand burgerhuis

Boerenkrijglaan 123 (Herentals)
Alleenstaand bugerhuis in ommuurde tuin, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.