Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107224
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107224

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoekhuis met bakstenen lijstgevels met verwerking van gekleurde baksteen voor banden en boogruggen, tegelfries.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

volkskundige waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Bovenrij 81, Kerkstraat 1 (Herentals)
Hoekhuis met bakstenen lijstgevels met verwerking van gekleurde baksteen voor banden en boogruggen, tegelfries.