Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadspoort Bovenpoort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 107225   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107225

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Opklimmend tot vóór 1361 en overblijfsel van de middeleeuwse stadsomwalling.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadspoort Bovenpoort

Bovenrij zonder nummer (Herentals)
Opklimmend tot vóór 1361 en overblijfsel van de middeleeuwse stadsomwalling.